Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора

Полтавська обласна рада та Полтавська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Андріївського ліцею Полтавської обласної ради

 

Загальні умови
Найменування і місцезнаходження закладу  

Андріївський ліцей Полтавської обласної ради

Адреса: вул. Шкільна, 12, с. Андріївка, Новосанжарський район, Полтавська область, 39353

Найменування вакантної посади Директор Андріївського ліцею Полтавської обласної ради
Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків  

 

– Конституція України

– Закон України ,,Про освіту”

– Закон України ,,Про повну загальну середню освіту”

– інші нормативно-правові акти

Умови оплати праці За виконання обов’язків, передбачених   контрактом, директору нараховується заробітна плата, яка складається із місячного посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року            № 1298 ,,Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)  та підвищення і надбавок відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України № 643 від 20.04.2007 року (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України № 78 від 31 січня 2001 року ,,Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»”; постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 року № 373 ,,Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 ,,Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.
Кваліфікаційні вимоги до кандидата –     вільне володіння державною мовою;

–      вища освіта ступеня не нижче магістра, спеціаліста;

–     стаж педагогічної та/ або науково – педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти);

–     громадянство України;

–     організаторські здібності;

–     стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

( пункт 1 стаття 38 Закону України ,,Про повну загальну середню освіту” (зі змінами))

Для участі у конкурсі кандидати подають документи –         заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних”;

– особовий листок з обліку кадрів;

– біографічна довідка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою Законом України ,,Про запобігання корупції” (для суб’єктів господарювання);

-попередження про спеціальні обмеження (при наявності);

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної  роботи або роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– дві фотографії;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

(Вимоги статті 39 Закону України ,,Про повну загальну середню освіту” (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 764-ІХ від 13.07.2020) та Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, укладення та розірвання з ними контрактів, затвердженого рішенням третього пленарного засідання сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 14 червня 2016 року № 132 (зі змінами))

Строк подання документів для участі у конкурсі  20 календарних днів
Місце подання документів для участі у конкурсі м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, каб. 2.6
Кінцевий строк подання документів для участі у конкурсі 05.05.2021
Дата виборів визначається комісією
Місце початку конкурсного відбору Полтавська обласна державна адміністрація
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами –         перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України ,,Про повну загальну середню освіту”, Закону України ,,Про освіту” та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тестування письмове, з використанням тестових завдань, які складені на основі питань Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654 (додається));

–         перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

–         публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;

–         надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування;

–         прийняття рішення конкурсною комісією про визначення переможця конкурсу.

 

Провести конкурсний відбір у строк не більше 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Прізвище, ім’я, посада, номер телефону особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі та адреса електронної пошти МУСІЄНКО ВАЛЕНТИНА, головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення, управління персоналом, планування та документообігу управління фінансування та кадрового забезпечення Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, робочий телефон: (0532) 60-92-36; електронна пошта:       E-mail: obluo@adm-pl.gov.ua

 

 

Місце для відгуків