Моніторинг успішності

 

Достатній та середній рівень навчальних досягнень

у 2-4-х класах показало 84,2%, учнів;

у 5-9 класах – 81,8 % учнів.

Учні, які засвоїли навчальний матеріал на початковому рівні:

  • у школі І ст. – 3 учні
  • у школі ІІ ст. – 6 учнів

 

Високий та достатній рівень навчальних досягнень у 2-4-х класах показало 60%, учнів; у 5-8 класах – 79,1 % учнів, у 9-10 інклюзивних класах – 72,7 % учнів

Учні, які засвоїли навчальний матеріал на початковому рівні:

  • у школі І ст. – 6 учнів,
  • у школі ІІ ст. – 5 учнів
  • інклюзивні класи – 3 учні