Увага: призупинення навчально-виховного процесу, матеріали по COVID-19

 Лист МОН

1_9-154

Рекомендації ВОЗ

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Доступно про коронавірус

Місце для відгуків