Історія, географія

Географія 18-22 травня 
клас
дата
Тема уроку
          посилання
Завдання для опрацювання
6
18.
05
Раси і народи світу
 
1.На які раси поділяється населення Землі?
2.Які народи є найчисленнішими?
 
20.
05
Країни  світу
 
1.Як зображають держави на політичній карті світу?
7
18.
05
Основні географічні особливості Північного Льодовитого океану
 
Параграф 61.1. Де розміщений Північний Льодовитий океан?
 
21.
05
Практична робота з контурною картою
Помітити на контурній карті Контури Північного Льодовитого океану , написати найбільшу глибину і найменшу глибину океану
 
8
18.
05
Географічне положення.Адміністративно-територіальний устрій.
 
1.на скільки областей поділяється Україна?
2. Відповісти на тести .
 
20.
05
Природокористування,Природно-заповідний фонд.
 
1.В яких регіонах України стан навколишнього природного середовища найгірший? 2.Чим це пояснити?
9
22.
05
Демографічні та політичні проблеми людства
 
1.Назвати основні глобальні проблеми людства?
 
 
 
 
 
 
Всесвітня історія 18-22 травня 
 
клас
дата
Тема уроку
посилання
Завдання для опрацювання
7
19.
05
Урок контролю навчальних досягнень учнів з теми «Країни Центральної та Східної Європи в 10-15ст. Середньовічний Схід.»
Завдання  переслано по вайберу
Відповісти на послані завдання
8
21.05
Індія та Персія в 16 – 18ст.
 
Дати відповіді на тести
9
21.05
Здобутки масової культури
 
1.Які течії, стилі, творчі методи –існували в літературі та мистецтві в 19 – 20ст?
Історія України 18-22 травня 
клас
дата
Тема уроку
посилання
Завдання для опрацювання
5
22.
05
Моя уявна подорож  історичними місцями України
 
Що найбільше сподобалось з вивченого?
6
21.
05
Боспорське царство. Памятки античної цивілізації на території України.
 
1.Як називались народи що населяли давні території України?
7
22.
05
Господарський розвиток українських земель у др..пол.14 – 15ст.
 
1.Які нові явища зявились в розвитку сільського господарства?
2.Якими промислами займались українські селяни та міщани?
8
20.
05
Наш край в 18ст .
 
 
1.Які нові населені пункти утворились в регіоні у 18ст?
2.Що ви взнали про господарське життя краю в ті часи?
 
21.
05
Повторення розділу: Українські землі в 18ст.
 
 
1.Коли було відновлено гетьманство ?2. Коли був ліквідований автономний статус Слобожанщини?
9
18.
05
Наш край в 20ст.
 
1.Що ви взнали про особливості розвитку сільського господарства в нашому краї в ті часи?
 
19.
05
Повторення розділу : Культура України в 18-20ст.
 
1.Як розвивались школи в ті часи в Україні?
2.Як розвивалась культура в ті часи?
Правознавство  9 клас. Вчитель Ховрат Галина Іванівна.
20.05. тема: Ми і пліція . https://www.youtube.com/watch?v=sKzdxMKWppM

Географія 11-15 травня 

клас
дата
Тема уроку
посилання
Завдання для опрацювання
6
11.05
Природні зони
 
В підручнику стор. 227, виконати практичну роботу: заповнити таблицю «Характеристика природних зон»
 
13.05
Кількість і розміщення населення
 
Стор. 233, знайти в Інтернеті лічильник населення світу в реальному часі
7
11.05
Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Вплив Тихого океану на життєдіяльність  людей прилеглих материків
 
В підручнику прочитати параграф 58; скласти таблицю «Ресурси Тихого океану»
 
 
14.05
Основні географічні особливості Атлантичного океану
 
В підручнику прочитати параграф 59; визначити особливості Атлантичного океану
8
11.05
Трудові ресурси. Економічно активне населення.
 
 
В підручнику стор. 235
 
13.05
Зайнятість населення і  безробіття
 
В підручнику стор. 238
9
11.05
Фінансові послуги.
 
 
Стор. 233
 
15.05
Аутсорсинг
 
Стор.239
 
  Історія  України 
клас
дата
Тема уроку
посилання
Завдання для опрацювання
5
15.05
Для чого нам знати історію? Історія,історики,письменники і поети .
 
Поміркувати : яким може бути справжній історик?
6
12.05
Практичне завдання .Культура Давнього Риму.
 
Скласти таблицю : освіта, наука,мистецтво,культурне дозвілля.
 
14.05
Розпад Римської імперії  на Західну  і Східну (Візантію).
 
 
Поміркувати і дати відповідь: які чому відбувся поділ Римської імперії? Які були наслідки цього поділу?
7
15.05
Соціальна структура населення українських земель у другій половині 14-15ст.
 
Стор.198 (підручник Гісем, Мартинюк)
Заповнити таблицю «Панівні стани населення українських земель»
8
12.05
Практичне заняття. Козацькі літописи 17-18ст як історичні джерела.
 
Зайти в Інтернеті відомості про козацькі відомості.
9
12.05
Культура України з середини 19ст. – на початку 20 ст.
 
 
Стор.279.
Заповнити таблицю «Розвиток української культури в середині 19ст. на початку 20ст.
9
13.05
Правознавство.
Ти і поліція.
 
Що таке Національна поліція?
Які функції виконує поліція?
 
 
 
Всесвітня історія
клас
дата
Тема уроку
посилання
Завдання для опрацювання
7
12.05
Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда 11.
 
Виписати основні дати
8
14.05
Китай та Японія
 
Відповісти на запитання стор. 236, виконати завдання по контурній карті
9
14.05
Розвиток культури (кінець 18 – початок 20ст.)
 
Скласти таблицю «Наукові досягнення 19 – 20 ст» стор. 234

 

Історія України:

7 клас – тема: Галицько-Волинські князівства.

Історія України  5 клас
Тема : Софіївський собор
Історія всесвітня
8 клас – тема : Сяйво просвітництва – https://www.youtube.com/watch?v=jlGCyaXQcmM
7 клас – тема : Гуманістична література  https://www.youtube.com/watch?v=Cg92JoB3xAw&list=PLv6ufBUWdRi1raftMMjKAWmIVdnDQyJNH&index=7
9 клас –тема: Яронія напередодні війни – https://www.youtube.com/watch?v=F-BdpW-QtlI
Історія України:
6 клас – тема :стародавній Рим – https://www.youtube.com/watch?v=_53oBQpeOqs
8 клас – тема : Конституція Пилипа Орлика – https://www.youtube.com/watch?v=Ny6ueOPIG-A
7 клас – тема: Галицько –Волинське князівство – https://www.youtube.com/watch?v=CvIw7ekf-QI
 9 клас – тема : українські землі в складі Російської імперії – https://www.youtube.com/watch?v=DKhPJleRKL4
Географія:
6 клас – тема: гідросфера – https://www.youtube.com/watch?v=RNRU20_LfaI
7 клас – тема : води суходолу Євразії – https://www.youtube.com/watch?v=I0Rx-zwtHYs
8 клас – тема : Екологічна ситуація в Україні – https://www.youtube.com/watch?v=STTLrmA8wqo
9 клас – тема : Виробництво одягу , тканин, взуття  в Україні. – https://www.youtube.com/watch?v=fy1DAfOhJ9Q 
Правознавство  9 клас:
Тема : Адміністративні правопорушення і  адміністративна відповідальність
Тема: Кримінальне право