Хто такий шкільний психолог?

Зміст діяльності психологічної служби школи
Психологічна служба є частиною системи освіти, тому її основні завдання і функції
виходять з місії системи освіти, задекларованих у статті 6 Закону України «Про освіту»,
принципів гуманістичного характеру освіти, пріоритету загальнолюдських духовних
цінностей, життя та здоров’я людини, свободи розвитку особистості та адаптивності
системи освіти до рівня і особливостей розвитку особистості. Відповідно, місія
психологічної служби полягає у забезпеченні розвиваючого характеру освіти, тобто
психолого-педагогічних умов для успішного вирішення завдань навчання та розвитку.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та
підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я дітей.

Основні завдання психологічної служби:
– сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі,
створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, та
подальшого професійного самовизначення.
– забезпечити індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу
на основі його психолого-педагогічного вивчення;
– здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному
розвитку учнів.

Майже у кожній школі є психолог. Але деякі учні про це навіть і не знають. А
більшість тих, хто знають, все одно до них не ходять, навіть якщо і мають певні
проблеми. То навіщо ж тоді все-таки потрібні шкільні психологи?
В деяких школах ставлення дітей до психологів дуже дивне. Особливо це
стосується середніх класів. Так, якщо однокласник відвідує психолога, то його
починають вважати ненормальним, божевільним, дражнити психом. Це тому, що діти
мало обізнані у тому, чим займаються психологи, тому і видумують різноманітні міфи.
В чому ж полягає робота психолога?
Шкільні психологи відносяться до групи психологів-педіатрів. Але, на відміну від
самих педіатрів, вони не займаються лікуванням дітей. Вони існують в основному для
того, щоб вислухати проблему, дати пораду. Чи помічали ви, що коли комусь викажеш
свої тривоги, то одразу й легше стає на душі.Бувають такі ситуації, що соромно або
незручно розповісти мамі, а друзі потрібної поради не дадуть, адже самі не мають
життєвого досвіду. В таких випадках допомагає психолог. Він у жодному разі не має
права розголошувати інформацію, яку розповів учень. Лише у крайньому випадку може
поговорити з батьками.

Які проблеми зараз найбільше турбують дітей та підлітків?

В основному це ситуації пов’язані з проблемами у сім’ї та стосунками з однолітками.
Конфлікти, непорозуміння – різне у житті буває. Але ті, хто звертався по допомогу,
обов’язково знаходили вихід із складного становища. А часто навіть буває, що після
візиту до психолога проблема вже не здавалась такою страшною, адже просто
розповівши її, дитина починала краще розбиратись у ситуації та переставала
переживати через, як виявлялося, дрібниці.
В яких випадках треба, не боючись,йти до шкільного психолога?
Не переживай, якщо відчуваєш, що починаєш заплутуватись у ситуації. Лише
людина, яка об’єктивно зможе оцінити твоє становище, допоможе тобі розібратися. Не
потрібно виношувати проблему в собі, це ні до чого хорошого зазвичай не призводить.
Це лише може спричинити душевну травму та виникнення комплексів.
Діяльність психолога організована таким чином, що враховуються можливості і
резерви учня на кожному віковому етапі, у всіх ланках (початковій, середній, старшій
школі).

Основною метою роботи психолога у початковій школі є:
– створення умов для розвитку пізнавальних можливостей і формування пізнавальних
інтересів;
– формування позитивного психологічного клімату учнівського середовища як основи
формування позитивного „Я”- образу та самосприйняття учня;
– забезпечення гармонійного співвідношення між вимогами до інтелектуальних

навчальних умінь молодшого школяра і його психофізіологічними можливостями;
– виявлення варіантів шкільної та сімейної дезадаптації, причин неуспішності тощо.
Молодші школяри проходять первинне психологічне діагностування загального рівня
розумового і вольового розвитку з метою індивідуалізації процесу навчання.
Психолог протягом цього періоду постійно спостерігає за навчальною діяльністю,
поведінкою, спілкуванням тощо; консультує дорослих з проблем розвитку дитини у
молодшому шкільному віці; розказує, як запобігти неврологічним перевантаженням, як
досягти порозуміння між батьками і дітьми.

Основною метою роботи психолога у середній школі є:
– формування абстрактно-логічного, теоретичного мислення як основи для подальшого
розвитку свідомості, самопізнання;
– розвиток вольової сфери учнів як основи мимовільної саморегуляції;

вивчення навчальних мотивів, інтересів, здібностей, рівня досягнень та самооцінки;
– особливості формування статево рольової ідентифікації, соціометричного статусу
учня.
Саме в цей період здійснюється до профільна підготовка – це допомога учням у
виборі профільних напрямів навчання та широкої сфери майбутньої професійної
діяльності. Ефективність до профільної підготовки залежить від рівня навчальних
досягнень учнів та усвідомлення своїх інтересів при виборі профілю навчання.
Психолог повинен орієнтуватись на перспективи і інтереси дитини, прогнозувати її
самовизначення у виборі профільних предметів. Цей вибір має бути цілеспрямованим,
доцільним, відповідати бажанням та інтересам учня, його нахилам, здібностям, які
виявляються у процесі психологічного діагностування та індивідуального
консультування учнів та батьків. Від успішності вибору спеціальності значною мірою
залежить ефективність і результативність подальшого навчального процесу.
Вивчення особливостей розвитку мислення, уваги, пам’яті та пізнавальної сфери
сприяє індивідуалізації роботи з учнями, дає змогу порадити, як краще організувати
навчальну роботу, охопити великий обсяг інформації.

Психолог також вивчає рівень розвитку класного колективу, особливості його
становлення, структуру стосунків, виявляє лідерів, надає психологічну допомогу тим
учням, які поки ще не почуваються у колективі емоційно комфортно. Саме ця
інформація психолога допомагає педагогам будувати стратегію роботи з певним
класом.

Основною метою роботи психолога у старшій школі є:
– створення умов для формування психічно зрілої особистості з розвинутим
самоусвідомленням як основи для дальшого життєвого та професійного
самовизначення;
– забезпечення умов для розвитку рефлексивної свідомості і позитивної „Я”- концепції;
– вивчення рівня самосвідомості, інтелектуального рівня, сформованості професійних
планів на майбутнє;
– особливості функціонування захисних механізмів.

Емоційний стан учня, його спроможність долати труднощі, ставити цілі та
реалізовувати їх, відчуття успіху є важливим напрямом як психодіагностичної, так і
корекційної роботи психолога. Суттєву увагу ми звертаємо також на формування
тендерної рівноправності та специфіку окремих професій, які тією чи іншою мірою
залежать від статі людини.

Психолог застосовує різноманітні форми психологічної роботи: індивідуальні
консультації, рольові ігри, казкотерапію, психокорекційні тренінги. Це дозволяє
ефективніше допомагати учням у вирішенні їхніх проблем, налагодженні стосунків між
собою, батьками та вчителями.
Психолог має прагнути до реалізації гуманних взаємин в учнівському колективі, до
взаємоповаги, порозуміння, розвитку особистості кожного учасника
навчально-виховного процесу школи.
Психологи – не чарівники, не всесильні. Вони люди, такі самі, як і решта на цій планеті.
Тому психолог, на жаль, не може вирішити всіх проблем учня або того, хто звернувся
по допомогу. І річ не в тому, що бракує знань чи досвіду. Багато чого залежить і від
самої людини. Якщо вона готова змінювати щось у собі на краще, якщо докладатиме
максимум зусиль для досягнення бажаної мети – тоді й консультація чи психологічна
допомога будуть корисними і плідними. Багато чого залежить і від середовища, в якому
живе учень. Адже будь-яка психологічна бесіда, тренінг, заняття буде марним, якщо
дитина прийде додому, а там усе навпаки.
І все ж: психолог повинен нести добре, мудре, позитивне, сіяти в душах дітей зерна
любові та добра.

Шановні батьки та педагоги, запам’ятайте!
Якщо діти живуть в умовах постійною критики, вони навчаються осуджувати.
– Якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони навчаються насильству.
– Якщо дитину постійно висміювати, вона навчається зневажати себе.
– Якщо дітей постійно соромити, вони навчаються почувати провину.
– Якщо діти живуть в умовах толерантності, вони навчаються терплячості.
– Якщо дітей підтримують, вони навчаються впевненості в собі.
– Якщо вчинки дітей схвалюють, вони навчаються самоповаги.
– Якщо діти живуть в умовах справедливості, вони навчаються бути справедливими.
– Якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довіряти.
– Якщо діти живуть із визнанням, вони навчаються дружелюбності. Вони знаходять
любов на землі.
З повагою до Вас практичний психолог Сім’ян Д. Г.